Vòng Quay Aka Rồng Xanh 2022

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****ân Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****Tran Trúng 90 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****ệp Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 9 phút
*****hy Trúng 90 Kim Cương Cách đây 9 phút
*****uốc Khang Trúng 500 Kim Cương Cách đây 14 phút
*****Hào Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 14 phút
*****Long Trúng 230 Kim Cương Cách đây 19 phút
*****Hoàng Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 19 phút
*****m Ngân Trúng 99 Kim Cương Cách đây 24 phút
*****hu Trúng 2000 Kim Cương Cách đây 24 phút
***** Minh Trúng 2999 Kim Cương Cách đây 29 phút
*****âu Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 29 phút
*****Ngô Hoàng Long Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 34 phút
*****Ngoc Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 34 phút