Vòng Quay Aka Rồng Xanh 2022

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****Đào Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****ứơc Tứ Trúng 90 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****Hoàng Trúng 250 Kim Cương Cách đây 9 phút
*****Thanh Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 9 phút
*****Tú Trúng 5999 Kim Cương Cách đây 14 phút
*****Ánh Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 14 phút
*****Düng Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 19 phút
*****Thai Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 19 phút
***** Pham Trúng 100 Kim Cương Cách đây 24 phút
*****huy Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 24 phút
*****ien Trangtrithien Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 29 phút
*****n Huy Trúng 90 Kim Cương Cách đây 29 phút
*****n Quốc Trúng 800 Kim Cương Cách đây 34 phút
*****Tuyền Trúng 230 Kim Cương Cách đây 34 phút