Vòng Quay Hùng Cai Dù

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****Thiên Bình Trúng 500 Kim Cương Cách đây 16 giây
*****n Hưng Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 5 phút
*****rần Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 10 phút
*****ong Trúng 500 Kim Cương Cách đây 15 phút
***** Nguyễn Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 20 phút
*****ui Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 25 phút
*****n Danh Trúng 250 Kim Cương Cách đây 30 phút
*****minhhuy Trúng 8 Kim Cương Cách đây 34 phút
*****Dần Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 35 phút
*****minhhuy Trúng 46 Kim Cương Cách đây 35 phút
*****Huy Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 40 phút
*****Hưng Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 45 phút
***** Khai Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 50 phút
*****Hùng Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 55 phút