Vòng Quay Miễn Phí Khi Nạp Thẻ

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****Hân Trúng 7999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****Betbi Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 8 phút
*****Bư Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 13 phút
*****n Tài Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 18 phút
***** Huynh Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 23 phút
*****g Đỗ Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 28 phút
*****Tối Ác Ma Trúng 90 Kim Cương Cách đây 33 phút
***** Thịnh Trúng 100 Kim Cương Cách đây 38 phút
***** Trúng 10 Kim Cương Cách đây 42 phút
*****Tín Trúng 500 Kim Cương Cách đây 43 phút
*****n Bảo Trúng 999 Kim Cương Cách đây 48 phút
*****Le Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 53 phút
*****Dophuoc Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 58 phút
***** Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 1 giờ