Vòng Quay Vũ Khí Huyền Thoại

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****uan Vu Trúng 6999 Kim Cương Cách đây 2 phút
***** Trần Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****Quang Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 7 phút
*****g Lê Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 7 phút
***** Phan Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 12 phút
***** Thiên Mun Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 12 phút
*****ong Vy Qham Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 17 phút
*****n Chí Hải Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 17 phút
*****n Đạt Trúng 2000 Kim Cương Cách đây 22 phút
*****oàng Lê Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 22 phút
***** Trịnh Trúng 99 Kim Cương Cách đây 27 phút
*****Tân Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 27 phút
*****Nhất Anh Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 32 phút
*****n Hải Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 32 phút