Vòng Quay Vũ Khí Huyền Thoại

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****an Trúng 100 Kim Cương Cách đây 1 phút
*****Dũng Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 1 phút
*****Nguyen Trúng 4999 Kim Cương Cách đây 6 phút
***** Nguyên Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 6 phút
*****n Văn Đạo Trúng 999 Kim Cương Cách đây 11 phút
***** คนหนึ่ง Trúng 500 Kim Cương Cách đây 11 phút
*****umình Emthội Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 16 phút
*****Nì Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 16 phút
*****n Lễ Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 21 phút
*****Nguyen Thi Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 21 phút
*****n Ko Trúng 7999 Kim Cương Cách đây 26 phút
*****hiên Nhi Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 26 phút
*****do Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 31 phút
***** Hải Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 31 phút